دريافت گواهينامه بين المللي ايزو ١٤٠٠١

مجموعه سازنده " برج مجلل سولماز " با هدف استفاده بهينه از منابع موجود و نيز رعايت نكات زيست محيطي پس از گذراندن مراحل مختلف موفق به دريافت گواهينامه بين المللي ايزو ١٤٠٠١ شده است.

ايزو ١٤٠١١چيست؟ 
ایزو 14001 استانداردی جهانی برای ایجاد و برقرار داشتن نظام هماهنگ مدیریت زیست محیطی در یک سازمان است. این استاندارد نیازمندی هایی را به منظور توسعه و اجرای یک سیستم مدیریت زیست محیطی ارائه می نماید که می تواند توسط تمامی سازمانها صرف نظر از بزرگی و کوچکی و یا تولیدی و خدماتی بودن آن مورد استفاده قرار گیرد.
چرا ادارات دولتی اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی را انتخاب می کنند؟
در سالهای اخیر، سازمان های و مجموعه های پیشرو در جهان اجرای سیستم های مدیریت زیست محیطی را به دلایل بیشماری بر می گزینند. از توقعات افزایش یافته عموم مردم و هوشیاری زیست محیطی گرفته تا رشد مدیریت و توسعه زیرساختها، و همچنین در نظر گرفتن استانداردهای قانونی سخت. یک سیستم مدیریت زیست محیطی می تواند یک مجموعه فعال را در کاهش اثرات زیست محیطی کمک نماید و همچنین هزینه عملیات آنها را به همراه افزایش بهره وری اجرایی به دنبال خواهد داشت.
تاثیرات برقراری سیستم مدیریت ایزو  14001 در شهرداری منطقه ۲۲ تا به حال چه بوده است؟ 

تاثیرات آشکار:
- صرفه جویی در منابع 
- استفاده بهینه ازمنابع بخصوص مصرف کاغذ از طریق ایجاد آگاهی در پرسنل
- توسعه شبکه آبرسانی
- استفاده بهینه از سموم
- نظارت  زیست محیطی بر نحوه کار پیمانکاران
- پیش بینی و جلوگیری از جنبه‌های بارز منفی ممکن در طراحی یک فرایند جدید
- صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی 
- رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی در هنگام کار توسط کلیة کارگران و پیمانکاران
- بررسی جنبه های مختلف زیست محیطی در انجام کلیة پروژه های بزرگ سازمان 

تاثیرات پنهان:
- ارتقاء سطح آگاهي‌های عمومی پرسنل نسبت به مسائل زیست‌محیطی که موجب رعایت مسائل و همچنین  شناسایی مشکلات و ارائه راهکار برای رفع آنها مي‌شود
- ارتقاء سطح فرهنگ زیست ‌محیطی شهروندان و جلب همکاری ایشان  با سازمان

مواردی که سازمان برای برقرای سیستم ISO 14001:2004 نیاز دارد؟
تدوین خط مشی زیست محیطی و تعیین اهداف زیست محیطی سازمان بر اساس الزامات قانونی و جنبه های زیست محیطی شناسایی شده جهت دستیابی  به بهبود مستمر و توسعه پایدار.

برقراری  ISO 14001:2004 چه کمکی به حفظ محیط زیست می کند؟
- عملیات زیست محیطی را بهبود می بخشد
- از آلودگی جلوگیری می نماید و مصرف منابع را کاهش می دهد 
- هزینه های اجرایی را کاهش و بهره وری اجرایی را افزایش می دهد
- هوشیاری و در گیری زیست محیطی کارکنان را بالا می برد 
- اعتماد عموم و اطمینان از اجرا و مدیریت را می افزاید 
- بهبود روش های مدیریت، به ویژه ترویج و ترغیب فعالیت مدیریت محیط زیست 
- افزایش اعتبار و مقبولیت جهت سرمایه‌گذاری 
- کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت 
- بهبود کیفیت محیط زیست طبیعی و انسانی و حصول به توسعه پایدار
- افزایش رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
- آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری 
- کاهش شکایت، جریمه و مجازات 
- حذف دوباره کاریها
- ارتقاء بهره وری به دلیل استفاده از منابع انسانی، طبیعی، اقتصادی و بازدهی خدمات
- بهبود ایمنی و بهداشت