بهينه سازي مصرف انرژي

 

رعایت مبحث 19 انرژی جهت بهینه سازی مصرف انرژی شامل:

- دیوار های جانبی با عایق حرارتی و صوتی

- پنجره های UPVC با شیشه دوجداره

-عایق بندی تمام لوله کشی های ساختمان

- استفاده از سیستم های سرمایشی و گرمایشی کم مصرف